Můj přístup

Hledání uvědomění

Věřím, že jádro odpovědí na životní problémy a výzvy leží v první řadě v nás samotných. Podporuji své klienty v poznávání jejich vnitřního světa a uvědomování si sebe sama, svých potřeb, silných stránek i vlastních hranic. Uvědomění považuji za základ řešení a podmínku pro dělání správných rozhodnutí.

Tvůrčí princip

Využívám metody a techniky, které jdou nad rámec “mluvení” a do hry zapojuji další smyslové kanály jako jsou vnímání těla nebo práce s obrazem. Nic ale nevnucuji - pouze nabízím. Tento způsob práce však často umožňuje mým klientům odhalit jiné způsoby náhledu na problém či objevit nové zdroje energie a tvořivosti.

Společná práce

Nejsem “odborníkem s hotovými odpověďmi”. Věřím ve společné úsilí a zastávám názor, že klient by měl pracovat minimálně stejně intenzivně, jako kouč/terapeut :-)

Ve své roli se vnímám jako průvodce lidí na cestě k hlubšímu pochopení sebe sama, umožňujícímu zpracovat a řešit témata jakou jsou vztahy k druhým, vztah k sobě samému, životní krize, překonávání strachů a úzkostí... Lidé mne často vyhledávají i se zakázkami koučovacího charakteru jako jsou hledání osobní vize (pracovní i životní), práce s motivací a překonáváním vnitřních bariér a oblast work-life balance.

Ctím jedinečnost každého klienta a proto přistupuji ke každému zadání s maximálním respektem. Pokud je nějaké téma nad mé schopnosti nebo odbornost, otevřeně to komunikuji, příp. doporučuji zkušenější kolegy. Přirozenou součástí mé práce je supervize s mými mentory a učiteli.

Často kladené otázky

Jak probíhá první setkání?

Pokud se chystáte využít služby psychologa nebo kouče po prvé, možná si kladete otázku, co se bude dít. První setkání je především příležitost se vzájemně poznat a vyjasnit si očekávání. Pro úspěch terapie či koučinku je zásadní, aby klient i psycholog byli přesvědčeni, že spolu chtějí a můžou úspěšně pracovat. Na prvním setkání mne proto bude zajímat, s čím přicházíte a co od našich setkání očekáváte. Zároveň máte příležitost se zeptat na cokoliv, co vás v souvislosti se spoluprací se mnou zajímá. Stoprocentní důvěrnost všech sdělených informací je samozřejmostí. Pokud na prvním setkání zjistíte, že mých služeb využít nechcete, je to zcela v pořádku. V tomto případě za první setkání nic neplatíte. Výběr kouče nebo psychologa je otázkou osobní volby a vzájemná "chemie" je důležitá.

Jak probíhají "sezení" v přírodě?

O specifikách koučingu nebo terapii v přírodě se dočtete zde. I v případě práce v přírodě pracuji s flexibilními cenami - cenu si klient určí sám. V závislosti na lokalitě klient hradí případné náklady na cestu (obvykle dopravu, příp. u delších setkání zajistí i stravu pro sebe a pro mne).

Jak často a po jak dlouhou dobu se budeme setkávat?

Frekvence setkávání je individuální - závisí na vašich potřebách a je otázkou vzájemné domluvy. Obecně se s klienty setkávám 1 x týdně až 1 x měsíčně. Z mé zkušenosti bývají setkání ze začátku častější a v pokročilé fázi spolupráce se interval prodlužuje. V případě práce v přírodě doporučuji setkání delší, ale méně četná (třeba jednou za měsíc). Co se týče délky trvání spolupráce, i ta závisí na potřebách klienta a na charakteru "zadání". V některých případech může být dostačující i jediné setkání. V každém případě je mým cílem vám pomoct najít si vlastní cestu k řešení situace. To, že klient mé služby potřebuje méně často nebo již vůbec, považuji za úspěch.

Jaké jsou finanční podmínky spolupráce?

Protože cena je relativní a stejná částka může být pro někoho velmi vysoká a pro někoho naopak směšně nízká, nabízím svým klientům nestandardní model spolupráce, kde si klient určí cenu sám. Tento model spolupráce (kde klient platí férovou cenu dle svých možností) mi umožňuje nabízet služby za nižší sazby pro lidi, kteří by si jinak nemohli tuto službu dovolit. Pro lepší orientaci při stanovení si vlastní ceny doporučuji, abyste vyšli z částky, kterou sami vyděláte za 2 hod pracovního času (před zdaněním). Tento čas zhruba odpovídá časové investici do realizace 1 sezení, která zahrnuje moji přípravu na setkání s vámi, zápisky ze sezení po setkání, nevyhnutnou administrativu a mé náklady na supervizi se zkušenějšími kolegy. Vzít v potaz můžete i to, že práce v oboru terapie, psychologického poradenství nebo koučingu vyžaduje vzdělání, do kterého psychologové a terapeuti investují nemalý čas a prostředky. I pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci nebo aktuálně nevyděláváte, je možné se individuálně domluvit. V případě, že se v průběhu prvního sezení z jakýchkoliv důvodů rozhodnete, že mé služby nevyužijete, nic za toto setkání neplatíte. Platba za sezení probíhá bankovním převodem dle vzájemné domluvy.

Ozvěte se

Adresa

Popoli s.r.o., rovojové a terapeutické centrum
Víta Nejedlého 15, Praha 3 - Žižkov

Kontakt

+420 733 391 274
matej.hochel@popoli.cz